05. Arap Dünyasında Demokrasi Talebi | M. Tahir Kılavuz | Toplum

2020-06-12

Bu bölümümüzde Harvard Üniversitesi’nden M. Tahir Kılavuz ile Arap dünyasında değişen ve dönüşen demokrasi talebini konuşuyoruz: Arap Baharı sürecinde farklı ülkelerdeki demokrasi talebinin..

İSAR Podcast
İSAR Podcast
05. Arap Dünyasında Demokrasi Talebi | M. Tahir Kılavuz | Toplum
/

Bu bölümümüzde Harvard Üniversitesi’nden M. Tahir Kılavuz ile Arap dünyasında değişen ve dönüşen demokrasi talebini konuşuyoruz: Arap Baharı sürecinde farklı ülkelerdeki demokrasi talebinin rolü neydi? Takip eden süreçteki tecrübeler talebi ne şekilde etkiledi? Hangi ülkelerde demokrasi talebinde düşüş gözlendi ve bunun temel sebepleri nelerdi?

  • 01.10 – Literatürde İslam Toplumlarıyla Demokrasi Arasındaki İlişki Nasıl Ele Alınıyor?
  • 04.10 – Arap Baharı Gösteri Hareketlerinde Demokrasi Talebinin Rolü Neydi?
  • 07.10 – Arap Barometresi Projesi ve Çalışmaların Metodolojisine Dair
  • 09.10 – Arap Baharı Sonrası Demokrasiye Olan Güven / Talep Arttı mı Azaldı mı?
  • 18.30 – Demokrasi Tipleri, Farklı Ülkeler ve Farklı Demokrasiler
  • 20.30 – Arap Baharı Sonrasındaki Süreçte Bölgede Neler Oldu? Ülke Örnekleri
  • 23.15 – Gösteri Hareketlerinin Ülkelere Göre Benzerlikleri ve Farklılıkları Neler?
  • 26.00 – Demokrasi Talebiyle Demokrasi İnşası Arasındaki İlişki Nedir?

M. Tahir Kılavuz

M. Tahir Kılavuz, Harvard Üniversitesi Middle East Initiative Programı’nda doktora sonrası
araştırmacısıdır. Araştırma alanları arasında hem Orta Doğu özelinde hem de bölgeler arası olarak otoriter rejimler, rejim değişimi, din ve siyaset, darbeler ve anket çalışmaları gibi konular bulunmaktadır. Bu bağlamda çalışmaları otoriter rejimlerin sürekliliği, rejimlerin hem demokrasilere hem de diğer otoriter rejimlere dönüşümü ve bu süreçlerde siyasal kurumların hem rejimler hem de vatandaşların davranışları üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Kılavuz siyaset bilimi alanında doktora derecesini University of Notre Dame’den ve yüksek lisans derecesini de Koç Üniversitesi’nden almıştır.

Sunucu

Muhammed Bedrettin Toprak
Ekonomi lisans eğitimini 2013 yılında Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. Aynı üniversitede İktisat Tarihi yüksek lisans derecesi aldı. 2017 yılında araştırmacı olarak Durham Üniversitesi’nde kaldı. 2017 sonu itibariyle İSAR Araştırmacısı olarak göreve başladı. Halihazırda iktisat tarihi alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedir.


Müzik

Göksel Baktagir – Martı

Bize ulaşmak için
podcast@isar.org.tr

Buradan Dinleyin