31. Düşünmenin Alfabesi: Eleştirel Düşünce Üzerine Bir Yöntem | Yasin Ramazan Başaran | Bilgi ve Felsefe

2021-04-09

Yaşadığımız çağ bize emsalsiz miktarda bilgi, bir o kadar da karmaşa getiriyor. Düşüncelerimizi sağlıklı biçimde kurmak, safsatalara düşmekten kaçınmak hiç olmadığı kadar zor...

İSAR Podcast
İSAR Podcast
31. Düşünmenin Alfabesi: Eleştirel Düşünce Üzerine Bir Yöntem | Yasin Ramazan Başaran | Bilgi ve Felsefe
/

Yaşadığımız çağ bize emsalsiz miktarda bilgi, bir o kadar da karmaşa getiriyor. Düşüncelerimizi sağlıklı biçimde kurmak, safsatalara düşmekten kaçınmak hiç olmadığı kadar zor. Eleştirel düşünce başlı başına bir disipline dönüşmüş durumda. Bu bölümde Yasin Ramazan hoca ile birlikte eleştirel düşünceyi ale aldık. Grek felsefesinden başlayıp günümüze kadar bu mecrada neler olduğunu; genelde düşünmeden özelde ise eleştirel düşünmeden neler anladığımızı tartıştık. Ayrıca, bir kültür ve yaşam formu olarak eleştirinin toplum için neden gerekli olduğunu, düşünmek gibi hayati bir faaliyetimizin eleştiri nüansı olmadan yapılma lüksünün olmadığından bahsettik. 

Yasin Ramazan Başaran

2008 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 2009’da yüksek lisans ve doktorasını yapmak üzere YLSY bursiyeri olarak gittiği ABD’de Indiana Üniversitesi Bloomington’da felsefe ve din çalışmaları alanındaki doktorasını 2018’de “Nature, God, and Creation: A Necessitarian Case” (Doğa, Tanrı, ve Yaratma: Zorunlulukçu Bir Yaklaşım) başlıklı teziyle tamamladı. Din felsefesinin çeşitli konuları dışında, doğa felsefesi, bilim felsefesi ve eleştirel düşünme gibi alanları da kapsayan yayınlanmış çalışmaları arasında şunlar bulunmaktadır: The Idea of Subjective Faith in al-Maturidi’s Theology (Maturidi’nin Anlayışında İmanın Sübjektifliği), Avicenna on the Soul’s Power to Manipulate Material Objects (İbn Sina’ya Göre Ruhun Maddi Cisimlere Tesiri), Two Methods of Interpreting the Sacred Book (Kutsal Kitabı Yorumlamanın İki Yolu). İngilizce, Arapça, Farsça ve Almanca bilmektedir.


Sunucu

Tugay Taşçı
2019 yılında İstanbul üniversitesinden mezun olan Tugay Taşçı, yine aynı üniversitede yüksek lisan eğitimine devam etmektedir. Genelde felsefe, özelde ise din felsefesi alanında çalışan Taşçı, İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı’nda da öğrencidir.


Müzik

Göksel Baktagir – Martı

Bize ulaşmak için
podcast@isar.org.tr

Buradan Dinleyin