30. İslam Sanatlarının Mahiyeti Üzerine: Bir Yaşayış Biçimi Olarak Sanat | Hilal Kazan | Tarih ve Umran

2021-03-26

¨İslâm sanatı bütün tezahür şekillerinde İslâm’ın varlık ve hayatı algılayış ve anlamlandırış biçimini yansıtır. Diğer bir ifadeyle İslâm sanat eserleri onları ortaya koyanların..

İSAR Podcast
İSAR Podcast
30. İslam Sanatlarının Mahiyeti Üzerine: Bir Yaşayış Biçimi Olarak Sanat | Hilal Kazan | Tarih ve Umran
/

¨İslâm sanatı bütün tezahür şekillerinde İslâm’ın varlık ve hayatı algılayış ve anlamlandırış biçimini yansıtır. Diğer bir ifadeyle İslâm sanat eserleri onları ortaya koyanların inanç ve hayat tarzlarının en somut göstergesidir. Bu sanat İspanya’dan Endonezya’ya, Orta Asya’dan Büyük Sahrâ’nın güney uçlarına kadar birbirinden çok uzak ülkeleri birleştiren bir kültürün ve medeniyetin ifadesidir. Başta mimari eserler olmak üzere hat, mûsiki ve tezhipten giyim kuşamla ilgili olanlarına kadar bütün sanat eserleri bu geniş alanda bir geleneğin inanç ve hassasiyetini, sosyal ve ekonomik yapısını, politik motivasyonunu ve görsel duyarlılığını göz kamaştırıcı bir şekilde dışa vurur. İslâm sanatı İslâm mâneviyatı ve dünya görüşünün biçimler alanındaki bir açılımıdır.¨  (Turan Koç, “SANAT”, TDV İslâm Ansiklopedisi)

Bu bölüm, İslam sanatının mahiyetini ve tarihsel gelişim sürecini değerlendirmektedir. Özellikle hat sanatının kendine özgü bir ethos olarak ortaya çıkması ve bu bakımdan bir özgünlük göstermesi, bölümün odak noktalarından biridir. Bunun yanı sıra sohbetimizin bir diğer odağı ise metin-mekan ilişkisinin gözler önüne serilmeye çalışılmasıdır. Bu bağlamda Kazan, sanatsal edimler, ne suretlerde olurlarsa olsunlar, mekânsal bağlamdan bağımsız olarak değerlendirilemezler. 

Hilal Kazan

Hilâl Kazan İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı kürsüsünden mezun oldu. Hat çalışmalarıyla beraber sanatın teorik eğitimini almak üzere 1996 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İslam Sanatları Bölümü’ne yüksek lisans öğrencisi olarak kabul edildi ve 1999 yılında tamamladığı “Ehl-i Hiref Defterlerinde Cemaat-i Katiban-ı Kütüb” adlı teziyle mezun oldu. 2007 yılında aynı enstitüde “Arşiv Kaynakları Çerçevesinde XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı Sarayı’nın Sanatı Himayesi” adlı çalışmasıyla doktorasını verdi. 80’li yıllarda ilk hat feyzini merhume Hafız Hattat Müşerref Çelebi’den aldı. 1994 yılında ise hattat Hasan Çelebi’den nesih ve sülüs meşkine başladı. 2000 yılının Ekim ayında IRCICA’da (İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) yapılan merasimle hocasından iki yazı dalından da icazet aldı. Hocası Hasan Çelebi ile birlikte, yurt içi ve yurt dışı sergilere katıldı. 2005 yılı Mayıs’ında Londra’da British Museum’de “Making of the Master” adlı icazet sergisine katıldı. Hilal Kazan iyi derecede İngilizce ve Arapça ile Farsça bilmekte ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır


Sunucu

Tugay Taşçı
2019 yılında İstanbul üniversitesinden mezun olan Tugay Taşçı, yine aynı üniversitede yüksek lisan eğitimine devam etmektedir. Genelde felsefe, özelde ise din felsefesi alanında çalışan Taşçı, İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı’nda da öğrencidir.


Müzik

Göksel Baktagir – Martı

Bize ulaşmak için
podcast@isar.org.tr

Buradan Dinleyin