38. İnsan Nedir? Teistik Materyalizmin İmkânı | Aykut Alper Yılmaz | Bilgi ve Felsefe

2023-05-16

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Din Felsefesi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Aykut Alper Yılmaz ile yaptığımız bu yayında, çağdaş zihin felsefesinin önemli problemleri başta..

İSAR Podcast
İSAR Podcast
38. İnsan Nedir? Teistik Materyalizmin İmkânı | Aykut Alper Yılmaz | Bilgi ve Felsefe
/

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Din Felsefesi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Aykut Alper Yılmaz ile yaptığımız bu yayında, çağdaş zihin felsefesinin önemli problemleri başta olmak üzere klasik olarak fiziğin ve metafiziğin önemli problemleri arasında görülen konuları tartıştık. Evrende ne tür nesneler vardır? İnsan nasıl bir canlıdır? Ruhun varlığından bahsedilmesi mümkün müdür? Zihnin varlığı nasıl açıklanabilir? Bilinç fiziksel ve biyolojik süreçlere indirgenebilir mi? Tanrı’ya inanıp aynı zamanda ruhun soyut bir şey olmadığına inanmak ve ruhu materyalist bir bakış açısından ele almak mümkün müdür? vb. soruları ele alıp çağdaş felsefe içerisinde tartışmanın hangi noktalara geldiğini değerlendirdik.

Aykut Alper Yılmaz

1990 yılında Üsküdar’da doğdu. 2013 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde ‘Zihin-Beden İlişkisi Bağlamında William Hasker’in Zuhur Teorisinin Değerlendirilmesi’ isimli yüksek lisansını, yine aynı enstitüde ‘Ruh-Beden İlişkisi Bağlamında Teistik Materyalizm’ isimli teziyle doktorasını tamamladı (2020).  Akademik çalışmaları din felsefesi, zihin felsefesi, zaman felsefesi vb. alanlarını kapsamaktadır.

Kaynakça & İleri Okumalar

Aykut. A. Yılmaz (2022). İnsan Nedir? Teistik Materyalizmin İmkânı, İstanbul, Albaraka Yayınları.


Sunucu

Tugay Taşçı
2019 yılında İstanbul üniversitesinden mezun olan Tugay Taşçı, yine aynı üniversitede din felsefesi alanında doktora eğitimine devam etmektedir.


Bize ulaşmak için
podcast@isar.org.tr

Konuğumuz

Buradan Dinleyin