10. İnsanoğlunun Şafağından Gerçeklik-Sonrasına: Kutsalın Bilincinden Düşen “Ben”in ve “Toplum”un Yeryüzü Yolculuğu | Cemal Atabaş | Bilgi ve Felsefe | Tarih ve Umran

2020-07-24

İSAR Podcast’in bu bölümünde Dr. Cemal Atabaş ile insanoğlunun tarih ve zaman tasavvuru ve bu mefhumun bugüne kadar geçirdiği dönüşüm üzerine konuşuyoruz...

http://podcast.isar.org.tr/wp-content/uploads/2020/07/Cemal-Atabaş.m4a
İSAR Podcast
İSAR Podcast
10. İnsanoğlunun Şafağından Gerçeklik-Sonrasına: Kutsalın Bilincinden Düşen “Ben”in ve “Toplum”un Yeryüzü Yolculuğu | Cemal Atabaş | Bilgi ve Felsefe | Tarih ve Umran
/
İSAR Podcast’in bu bölümünde Dr. Cemal Atabaş ile insanoğlunun tarih ve zaman tasavvuru ve bu mefhumun bugüne kadar geçirdiği dönüşüm üzerine konuşuyoruz.

İSAR Podcast’in bu bölümünde Dr. Cemal Atabaş ile insanoğlunun tarih ve zaman tasavvuru ve bu mefhumun bugüne kadar geçirdiği dönüşüm üzerine konuşuyoruz. Benin ve toplumun kutsal idrakini ele alarak konuşmasına başlayan Atabaş, modern ve post-modern dönemde insanoğlunun gerçeklik kurgusuna temas ediyor. Bu çerçevede Dünya tarihi, tarih felsefesi ve medeniyet tarihi gibi çeşitli kavramları değerlendirirken aynı zamanda polemiklerden evrensel tarihlere uzanan birçok konu etrafında da sohbet ediyoruz.

Cemal Atabaş

2009 yılında Marmara Üniversitesi, Tarih Öğretmenliği Programı’ndan mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi, Tarih Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisansını “Sava Paşa’nın Girit Valiliği (1885-1887)” başlıklı tezi ile 2011 yılında tamamladı. Aynı bölümde başladığı doktora eğitimini, 2017 yılında “Trablusgarp Eyaleti’nde Merkezi İdarenin Tesisi ve Şeyh Guma İsyanı (1835-1858)” başlıklı tezi ile tamamladı. 2016-2017 arasında Birmingham
Üniversitesi’nde ve İngiliz Milli Arşivi’nde araştırmalarda bulundu. 2010 yılından beri
İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü bünyesinde çalışmakta olan Dr. Atabaş, hâlihazırda
Kings College London’da, Savaş Çalışmaları Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak doktora
sonrası çalışmalarını sürdürmektedir.

Kaynakça ve İleri Okumalar

 • Abdulkadir es-Sufi, Cihad-bir temeltasarım, (çev. İsmet Özel), Yeryüzü Yayınları, İstanbul 1980.
 • Ahmed Paul Keeler, Rethinking Islam & the West: A New Narrative for the Age of Crises, Equilibra Press, Cambridge 2019.
 • Deniz Kurtyılmaz, “Doğa, İnsan ve Teknik: 2001: Bir Uzay Macerası’nı Heidegger’le
 • İzlemek”, SineFilozofi Dergisi, Vol/Cilt:3, No/Sayı:5 2018, 3-24. https://www.bighistoryproject.com/home (31.05.2020 tarihinde erişildi).
 • İsmail Kara, “Hem ahlâk çağrısı hem de isyan! Nurettin Topçu’yu vefatından 40 yıl sonra anarken”, 11.07.2015, https://www.star.com.tr/acik-gorus/hem-ahlak-cagrisi-hem-de-isyan-nurettin-topcuyu-vefatindan-40-yil-sonra-anarken-haber-1043123/, (01.06.2020 tarihinde erişildi).
 • Karen Armstrong, Büyük Dönüşüm: Eksen Çağı ve Dinsel Geleneklerin Başlangıcı, (Çeviren:
 • Barış Baysal), Pegasus Yayınları, İstanbul 2019.
 • Leo Strauss, Politika Felsefesi Nedir? , (Çev. Solmaz Zelyut Hünler), Paradigma Yayınları, İstanbul 2000.
 • Mircea Eliade, Ebedi Dönüş Mitosu, (çev. Ümit Altuğ), İmge Kitabevi, Ankara 1994.
 • René Guénon, Modern Dünyanın Bunalımı, (Çev. Mahmut Kanık), Verka Yayınları, İstanbul 1999.
 • Stanley Kubrick, 2001: A Space Odyssey [2001: Bir Uzay Destanı], (Film, 1968), https://www.imdb.com/title/tt0062622/, (06.06.2020 tarihinde erişildi).
 • Yalın Alpay, Yalanın Siyaseti, Destek Yayınları, İstanbul 2019.
 • Yuval Noah Harari, Hayvanlardan tanrılara sapiens: insan türünün kısa bir tarihi, (Türkçesi: Ertuğrul Genç), İstanbul : Kolektif Kitap, 2015.

Sunucu

Selman Aksünger
2016’da Bahçeşehir Üniversitesi’nde Hukuk lisansını, 2018’de Leiden Üniversitesi’nde uluslarası hukuk alanında yüksek lisansını tamamladı. Halihazırda Hollanda’da uluslararası hukuk alanında doktora araştırmasına devam ediyor. Uluslararası hukuk tarihi ve teorisi, insan hakları hukuku, uluslararası ceza hukuku ve insancıl hukuk alanlarında çalışmaktadır.


Müzik

Gioachino Rossini, Mosè in Egitto – OPERA

Bize ulaşmak için
podcast@isar.org.tr

Buradan Dinleyin