20. 16. yy. Osmanlı Hukukunu Kurmak | Mürteza Bedir | Tarih ve Umran

2020-10-30

Bu bölümümüzde 16. yy. Osmanlı hukuk düşüncesi üzerine konuşuyoruz. Osmanlı Hanefiliği, İslam hukuk düşüncesinde 16. yüzyıl Osmanlı tecrübesinin etkisi, Ebussuud ve Kemalpaşazade gibi..

İSAR Podcast
İSAR Podcast
20. 16. yy. Osmanlı Hukukunu Kurmak | Mürteza Bedir | Tarih ve Umran
/

Bu bölümümüzde 16. yy. Osmanlı hukuk düşüncesi üzerine konuşuyoruz. Osmanlı Hanefiliği, İslam hukuk düşüncesinde 16. yüzyıl Osmanlı tecrübesinin etkisi, Ebussuud ve Kemalpaşazade gibi mühim isimlerin rolleri ile fetvalar ve risalelerin tarihsel kaynak olarak değerlerini tartışıyoruz. Bunlara ek olarak, bu yüzyılda gelişen hukuk kanonu ve hukuk dili üzerine de istifadeli bir sohbet sizleri bekliyor.

Mürteza Bedir

Prof. Dr. Mürteza Bedir, 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını Londra Üniversitesinde hukuk alanında tamamladı. Manchester Üniversitesinde yürüttüğü doktorasını “Early Development of Hanafi Usul Al-Fiqh Legal Theory” teziyle tamamladı. Bedir’in İslam/Hanefî hukuk teorisi, mukayeseli hukuk, İslam hukuku ve modernleşme, fetva edebiyatı gibi farklı çalışma alanları yanında vakıf hukuku ile ilgili çeşitli çalışmaları vardır. Murteza Bedir’in Buhara Hukuk Okulu: 10-13. Yüzyıllar Orta Asya Vakıf Hukuku Bağlamında Bir İnceleme; Kurban Kitabı; Hz. Peygamber’in Evrensel Mesajı: Sünnet; Fıkıh, Mezhep ve Sünnet: Hanefi Fıkıh Teorisinde Peygamber’in Otoritesi başlıklı kitapları yanında birçok çeviri, makale, tebliğ ve ansiklopedi maddeleri vardır. Bedir halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyeliği görevini yürütmektedir. Aynı zamanda Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı genel koordinatörüdür.

Kaynakça ve İleri Okumalar

  • Bedir, Mürteza. Buhara Hukuk Okulu: Vakıf Hukuku Bağlamında X-XIII. Yüzyıl Orta Asya Hanefî Hukuku Üzerine bir İnceleme. Ankara: İSAM Yayınları, 2019 (3. bs.)
  • Bedir, Mürteza. “Bir Fakih Olarak Ebussuud”. Osmanlı’da İlm-i Fıkıh: Alimler, Eserler, Meseleler içinde, 3-32. ed. M. Bedir – N. Kızılkaya – H. Sağlam. İstanbul: İSAR Yayınları, 2017


Sunucu

This image has an empty alt attribute; its file name is 5eda46da-859d-4d16-b8e8-f67711174530.jpg

Arif Erbil
Lisans eğitimini 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi & Uluslararası İlişkiler ve Tarih bölümlerinde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünde “Translation as a Medium for the Development of Juristic Discourse in Sixteenth-Century Ottoman Political Writing” başlıklı tezi yazmaktadır. Abdullah Tivnikli İSAR vakfında araştırmacı olarak görev yapmaktadır.


Müzik

Göksel Baktagir – Martı

Bize ulaşmak için
podcast@isar.org.tr


Buradan Dinleyin