15. Bir Osmanlı Deli Askerinin Dünyası: Kabudlu Mustafa Vasfi | Ömer Koçyiğit| Tarih ve Umran

2020-09-04

İSAR Podcast’in bu bölümünde Osmanlı ordusunun en ilginç birliklerinden biri olan deli askerler üzerine sohbet ediyoruz. 19. yüzyılda Anadolu’nun ve Balkanların farklı yerlerinde..

İSAR Podcast
İSAR Podcast
15. Bir Osmanlı Deli Askerinin Dünyası: Kabudlu Mustafa Vasfi | Ömer Koçyiğit| Tarih ve Umran
/

İSAR Podcast’in bu bölümünde Osmanlı ordusunun en ilginç birliklerinden biri olan deli askerler üzerine sohbet ediyoruz. 19. yüzyılda Anadolu’nun ve Balkanların farklı yerlerinde görev yapan Kabudlu Mustafa Vasfi, diğer meslektaşlarından ayrılarak bizlere kendi hayatından ve döneminin özelliklerinden ilginç parçalar sunduğu Tevarih’i kaleme alıyor. Bu konuşmamızda ise bu eseri 2016 yılında bizlerle buluşturan Ömer Koçyiğit ile kitabın ve kahramanın hikayesini, deli askerleri, ben-anlatıları diye adlandırabileceğimiz metinleri ve 19. Yüzyılın ilk yarısının bağlamsal özelliklerini ele alıyoruz.

Ömer Koçyiğit

Ömer Koçyiğit, 2010 yılında Marmara Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde “From Sufi Movement to Statehood: The Mahdi Uprising in the Ottoman Sudan, 1881-1885” (Sufi hareketten devlete: Osmanlı Sudanı’nda Mehdi İsyanı, 1881-1885) başlıklı teziyle 2014 yılında yüksek lisans derecesini aldı. 2015-2016 yıllarında The University of North Carolina’da araştırmacı olarak bulundu. Leiden’da bulunan bir yazma üzerinden “Kabudlu Mustafa Vasfi Efendi – Tevârîh” isimli kitabı Harvard Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri bölümü tarafından yayınlandı. Leiden Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları bölümünde 2020 yılı Temmuz ayında “The Travels of Ideas in the Age of Steam and Print: The Ottoman Caliphate versus Wahhabism and Mahdism” (Buhar ve Matbaa Çağında Fikirlerin Seyahati: Osmanlı Hilafeti Karşısında Vehhabilik ve Mehdilik) başlıklı teziyle doktorasını savundu.

Kaynakça ve İleri Okumalar

  • Koçyiğit, Ömer. Kabudlu Mustafa Vasfi Efendi: Tevârîh (Analysis – Text – Maps – Index – Facsimile). Cambridge: Harvard University, the Department of Near Eastern Languages and Civilizations, 2016.
  • Schmidt, Jan. “The Adventures of an Ottoman Horseman; the Autobiography of Kabudlı Mustafa Vasfi Efendi, 1800-1825.” The Joys of Philology: Studies in Ottoman Literature, History and Orientalism (1500-1923), c. I, Istanbul: The Isis Press, 2002, s. 165-286.


Sunucu

Arif Erbil

Lisans eğitimini 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi & Uluslararası İlişkiler ve Tarih bölümlerinde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünde “Translation as a Medium for the Development of Juristic Discourse in Sixteenth-Century Ottoman Political Writing” başlıklı tezi yazmaktadır. Abdullah Tivnikli İSAR vakfında araştırmacı olarak görev yapmaktadır.


Müzik

Göksel Baktagir – Martı
Mehmet Öncel

Bize ulaşmak için
podcast@isar.org.tr


Buradan Dinleyin