01. Kanuni Neden Oğlu Şehzade Mustafa’yı Boğdurdu? | Zahit Atçıl | Tarih ve Umran

2020-05-14

Bu bölümümüzde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Zahit Atçıl’la Kanuni Sultan Süleyman’ın, oğlu Şehzade Mustafa’yı boğdurmasını konuşuyoruz. Konunun detaylarını Osmanlı belgelerinin yanı sıra..

İSAR Podcast
İSAR Podcast
01. Kanuni Neden Oğlu Şehzade Mustafa'yı Boğdurdu? | Zahit Atçıl | Tarih ve Umran
/

Bu bölümümüzde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Zahit Atçıl’la Kanuni Sultan Süleyman’ın, oğlu Şehzade Mustafa’yı boğdurmasını konuşuyoruz. Konunun detaylarını Osmanlı belgelerinin yanı sıra Avrupa arşiv kaynaklarına da başvurarak yeniden yorumlayan Atçıl, hadisenin hem farklı yönlerini irdeliyor, hem de 16. yüzyılda dönüşen Osmanlı devlet ve bürokrasi düzeniyle ilişkisini analiz ediyor.

Zahit Atçıl

1982 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğretimi İstanbul’da tamamladı. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Tarih bölümlerinden mezun oldu. Lisansüstü çalışmalarına Chicago Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü’nde devam ederek, “State and Government in the Sixteenth-Century Ottoman Empire: The Grand Vizierates of Rüstem Pasha (1544-1561)” başlıklı doktora tezi ile 2015 yılında mezun oldu. Osmanlı diplomasi tarihi, bürokrasi tarihi ve entelektüel tarihiyle ilgilenen Atçıl, halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

Kaynakça ve İleri Okumalar

Atçıl, Zahit. “Why Did Süleyman the Magnificent Execute His Son Şehzade Mustafa in 1553?” Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, XLVIII (2016), 67-103.

Akman, Mehmet. Osmanlı Devleti’nde Kardeş Katli, İstanbul: Eren, 1997.

Alderson, A. D. The Structure of the Ottoman Dynasty, Westport: Greenwood Press, 1956.

Fisher, Alan. “Süleymân and His Sons.” Gilles Veinstein (ed.) Soliman le Magnifique et son Temps: Actes du Colloque de Paris, Galeries Nationales du Grand Palais içinde, 7-10 Mars 1990, Paris: Documentation française, 1992: 117–24

İnalcık, Halil. “Osmanlılar’ da Saltanat Veraseti Usulü ve Türk Hakimiyet Telakkisiyle İlgili.” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 14 (1959): 69-94.

Şentürk, A. Atillâ. Yahyâ Beğ’in Sehzâde Mustafa Mersiyesi yahut Kanuni Hicviyesi, İstanbul: Enderun Kitabevi, 1998.

Turan, Şerafettin. Şehzâde Bayezid Vak’ası, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1961. [yeni baskısı: Kanuni Dönemi Taht Kavgaları. İstanbul: Kapı Yayınları: 2011]

Vatin, Nicolas – Gilles, Veinstein. Le Sérail ébranlé: essai sur les morts, dépositions et avènements des sultans ottomans (XIVe-XIXe siècle), Paris: Fayard, 2003.

Sunucu

Hasan Umut
Hasan Umut, 2020 yılında McGill Üniversitesi İslam Araştırmaları Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. Çalışma alanları arasında astronomi tarihi, İslam ve Osmanlı toplumlarında bilim, İslam entelektüel tarihi, bilimsel aletler ve yazma kültürü bulunmaktadır.


Müzik

Mehmet Öncel

Bize ulaşmak için
podcast@isar.org.tr

Buradan Dinleyin