40. Türkistan Coğrafyasının Son 30 Yıldaki Değişimi | Yaşar Sarı | Tarih ve Umran

2023-06-20

İSAR Podcast’in bu bölümünde konuğumuz İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezi yöneticisi Prof. Dr. Yaşar Sarı. Yaşar Sarı ile birlikte Türkistan..

İSAR Podcast
İSAR Podcast
40. Türkistan Coğrafyasının Son 30 Yıldaki Değişimi | Yaşar Sarı | Tarih ve Umran
/

İSAR Podcast’in bu bölümünde konuğumuz İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezi yöneticisi Prof. Dr. Yaşar Sarı. Yaşar Sarı ile birlikte Türkistan coğrafyası üzerine kapsamlı bir konuşma gerçekleştirdik. Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte bölgenin yaşadığı dönüşüm, Türkiye ile ilişkileri, Türk-İslam medeniyeti ve bölgenin geleceği gibi konuları ele aldık.

Yaşar Sarı

1989 yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde eğitim aldı. 1993 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra önce İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı yüksek lisans eğitimi daha sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde devam etti, devlet bursu ile gittiği Amerika Birleşik Devletleri, Virginia eyaletindeki, Old Dominion Üniversitesi’nde tamamladı. 

2009 yılında, Türkiye’ye dönerek Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çalışmaya başladı. 2010 yılında görevlendirme ile beş yıl boyunca Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde dersler verdi ve uluslararası ve ulusal destekli projeler gerçekleştirdi. 2015 yılında, Türkiye’ye geri dönüş yaptı. 2018 yılında Profesör olan Yaşar Sarı, halen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda, İbn Haldun Üniversitesi, Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yöneticiliğini yapmaktadır. Orta Asya, Kafkasya ve Rusya üzerine kitap, kitap bölümü ve makaleler olmak üzere Türkçe ve İngilizce akademik çalışmaları vardır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, NATO, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın desteklediği projeleri yürüttü ya da bu projelerde görev aldı.

Kaynakça ve İleri Okumalar


  • S. Frederick Starr – Kayıp Aydınlanma: Arap Fetihlerinden Timur’a Orta Asya’nın Altın Çağı: Arap Fetihlerinden Timur’a Orta Asya’nın Altın Çağı (Kronik Kitap)
  • Adeeb Khalid – Komünizmden Sonra İslam: Orta Asya’da Din ve Politika (Sitare Yayınları)
  • Adeeb Khalid – Central Asia: A New History from the Imperial Conquests to the Present (Princeton Universtiy Press)
  • Zeki Velidi Togan – Umumi Türk Tarihine Giriş (2 Cilt) (Türkiye İş Bankası Yayınları)
  • Vasilij Vladimiroviç Barthold – Orta Asya Türk Tarihi (Divan Kitap)

Sunucu

Cenkay Uyan


Bize ulaşmak için
podcast@isar.org.tr

Buradan Dinleyin