14. Osmanlılarda Siyaset-i Şer’iyye: Osmanlı Şeriat Devleti Miydi? | Asım Cüneyd Köksal | Tarih ve Umran

2020-08-28

Bu bölümümüzde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Asım Cüneyd Köksal ile Siyâset-i Şer’iyye kavramı ve Osmanlılarda fıkıh ile siyaset arasındaki ilişki hakkında..

İSAR Podcast
İSAR Podcast
14. Osmanlılarda Siyaset-i Şer'iyye: Osmanlı Şeriat Devleti Miydi? | Asım Cüneyd Köksal | Tarih ve Umran
/

Bu bölümümüzde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Asım Cüneyd Köksal ile Siyâset-i Şer’iyye kavramı ve Osmanlılarda fıkıh ile siyaset arasındaki ilişki hakkında konuşuyoruz. Asım Cüneyd hocamız İslam fıkhının teşekkülünden modern döneme kadar bir çok konuya değinirken şeriatın kavramının ne anlama geldiğini ve Osmanlılarda şeriat-siyaset ilişkisini anlamamızı sağlayacak bir şer’î hukuk tanımını dinleyicilerle paylaşıyor.

Asım Cüneyd Köksal

1976 yılında Ankara’da doğdu. 1999’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Hanefî Usûlcülerinin Elfâz Taksimindeki Metodları” başlıklı teziyle yüksek lisansını (2001), aynı enstitüde “Usûlü’l- Fıkh’ın Mahiyeti ve Gayesi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (2007). Yayıncılık ve İslâmî ilimlere dair eğitim faaliyetleriyle meşgul oldu. Akademik ilgi alanları fıkıh usulü, İslâm hukuku ve hukuk tarihi, İslam ahlâk, hukuk ve siyaset felsefesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Makaleleri, tercümeleri ve yayına hazırladığı kitapların yanısıra, telif kitapları şunlardır: Fıkıh Usûlünün Mahiyeti ve Gayesi (2008), Fıkıh ve Siyaset: Osmanlılarda Siyâset-i Şer’iyye (2016), Elmalılı M. Hamdi Yazır (2017), Lutfi Paşa (2017), İlim Semasında Bir Yıldız: Mustafa Âsım Köksal (2018), Osmanlı Anayasasına Dair (2018 / kısmî telif).

Kaynakça ve İleri Okumalar

  • Asım Cüneyd Köksal, Fıkıh ve Siyaset: Osmanlılarda Siyaset-i Şer’iyye, Klasik Yayınları

Sunucu

Selman Aksünger
2016’da Bahçeşehir Üniversitesi’nde Hukuk lisansını, 2018’de Leiden Üniversitesi’nde uluslararası hukuk alanında yüksek lisansını tamamladı. Halihazırda Hollanda’da uluslararası hukuk alanında doktora çalışmalarına devam ediyor. Uluslararası hukuk tarihi ve teorisi, insan hakları hukuku, uluslararası ceza hukuku ve insancıl hukuk araştırma alanları arasında yer almaktadır.


Müzik

Mehmet Öncel

Bize ulaşmak için
podcast@isar.org.tr

Buradan Dinleyin