06. Kil Tabletten PC Tablete Bilgi Ve Belgenin Serüveni | Mehmet Toprak | Tarih ve Umran

2020-06-17

Bu bölümümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanı Mehmet Toprak ile geçmişi bugünü ve geleceğiyle bilgi ve belgenin serüvenini, kısacası..

İSAR Podcast
İSAR Podcast
06. Kil Tabletten PC Tablete Bilgi Ve Belgenin Serüveni | Mehmet Toprak | Tarih ve Umran
/

Bu bölümümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanı Mehmet Toprak ile geçmişi bugünü ve geleceğiyle bilgi ve belgenin serüvenini, kısacası kütüphaneleri ve kütüphanelerimizi konuşacağız. Gerek yayım dünyasında ve gerekse farklı okuyucu kitlelerine hitap eden kütüphanelerde edindiği tecrübeleri bilgi birikimiyle yoğuran misafirimiz meselenin tarihi serencamını bir gelecek perspektifiyle yorumlayarak okuma tutkunlarına çok faydalı tavsiyelerde bulunuyor. 

Mehmet Toprak

Mehmet Toprak, 1965 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünde Lisans ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Yüksek Lisans derecelerini aldı. Kaleme aldığı çalışmalar arasında Kültür Bakanlığı Yayın Kataloğu (1952-1999) ve Kültür Bakanlığı Süreli Yayınlar Toplu Bibliyografyası (1933-2000) gibi eserler bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığında; Kütüphanecilik, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı, Şube Müdürlüğü, Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, TBMM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü Müdürlüğü görevlerini ifa etti. Halen TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığını yürütmektedir.

Kaynakça ve İleri Okumalar

  • Yılmaz, Bülent. Anadolu kütüphaneleri. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlıgı, 2013. 
  • Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta, and Umut Al. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: bildiriler, 24-26 Ekim 2007, Ankara. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü, 2007. 
  • Yurdadoğ, Berrin. Bilgi Yönetimi Ders Notları. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1985-1989.  

Sunucu

Abdullah Haris Toprak
Lisans eğitimini YTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nde, yüksek lisansını sırasıyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde  Osmanlı’da Bilim Tarihi üzerine ve UPenn Elektrik Mühendisliği’nde haberleşme ağları alanında yaptı. Halihazırda ABD’de “Drexel Üniversitesinde Çok-bireyli Haberleşme Sistemlerinde Optimizasyon Yöntemleri” alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.


Müzik

Mehmet Öncel

Bize ulaşmak için
podcast@isar.org.tr

Buradan Dinleyin