44. Ana Akım Psikoloji Tarihi Anlatısı ve Alternatifleri | Latif Karagöz | Psikoloji

2023-08-25

İSAR Podcast’in bu bölümünde konuğumuz Dr. Öğr. Üyesi Latif Karagöz ile psikoloji bölümlerinde okutulan ana akım psikoloji tarihi anlatısı hakkında konuştuk. Aynı zamanda..

İSAR Podcast
İSAR Podcast
44. Ana Akım Psikoloji Tarihi Anlatısı ve Alternatifleri | Latif Karagöz | Psikoloji
/

İSAR Podcast’in bu bölümünde konuğumuz Dr. Öğr. Üyesi Latif Karagöz ile psikoloji bölümlerinde okutulan ana akım psikoloji tarihi anlatısı hakkında konuştuk. Aynı zamanda alternatif psikoloji tarihi anlatılarının neler olduğuna ve günümüzdeki çeşitli psikoloji tasavvurlarına değindik.

Latif Karagöz

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2010 yılında lisans, 2013 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı bölümde Sosyal Psikoloji Anabilim dalında Psikolojide İnsanın Failliği Problemi: Rom Harre Düşüncesi Çerçevesinde Bir Değerlendirme başlığıyla doktorasını tamamladı. 2017-2018 öğretim yılında CUNY Graduate Center’da misafir araştırmacı olarak bulundu. Teorik psikoloji, sosyal bilimler felsefesi, kültürel psikoloji ve ahlak psikolojisi akademik ilgi alanlarının başında gelmektedir. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Bölümünde görev yapmaktadır.

• Robinson, D. N. (2013). Historiography in psychology: A note on ignorance. Theory & Psychology, 23, 819–828.

• Danziger, K. (2013). Psychology and its history. Theory & Psychology, 23(6), 829-839.

Kaynakça ve İleri Okumalar

• Kılıç,R. (2015) Türkiye’de Modern Psikolojinin Tarihi:‘İlm-i Ahvâl-i Ruh, ‘İlmü’n-Nefs/Ruhiyyat, Kebikeç,(40), 21-36.

• Kılıç, R. (2016). Modern Türk psikoloji tarihi üzerine: Cumhuriyet’in yeni nesil psikologları ve siyaset. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 13(1), 81-101.

• Jones, D. & Elcock, J. (2001). Histories and theories of psychology: A critical perspective. Oxford University Press.

• de Freitas Araujo, S. (2017). Toward a philosophical history of psychology: An alternative path for the future. Theory & Psychology, 27(1), 87-107.

• Karagöz, L. (2023). Bilim-kültür ilişkisin ekseninde Türkiye’de psikolojinin dünü, bugünü ve yarını. Teklif(10),204-215.


Sunucu

Aziz Muhammed Akkaya

2018’de Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisansını, 2022’de yine aynı üniversitede Bilişsel Bilixmler alanında yüksek lisansını tamamladı. Halen 29 Mayıs Üniversitesinde Felsefe bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Bilişsel Bilim felsefesi, zihin felsefesi, bilim felsefesi ve işitsel algı araştırma alanları arasında bulunmaktadır.


Bize ulaşmak için
podcast@isar.org.tr

Buradan Dinleyin