Grid Three Columns

E37
0 min
E36
39 min

Bu bölümümüzde Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı doktora adayı Adem Az ile cinsiyet…

E35
46 min

Bu bölümde Filistin meselesini uluslararası hukuk açısından nasıl ele almalıyız, nasıl anlamalıyız sorularını cevaplamaya…

E34
31 min

Bu bölümde Hindistan Müslümanlarının kast sistemine olan bakış açılarını ve kast ile islamı bir…

E33
43 min

Bu bölümümüzde İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu’nda büyük emekleri olan ve 15 Mart…

E32
48 min

Yaşadığımız çağ bize emsalsiz miktarda bilgi, bir o kadar da karmaşa getiriyor. Düşüncelerimizi sağlıklı…

E31
50 min

¨İslâm sanatı bütün tezahür şekillerinde İslâm’ın varlık ve hayatı algılayış ve anlamlandırış biçimini yansıtır.…

E30
37 min

Bu bölümümüzde İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu başkanı M. İhsan Karaman’la tıbbi uygulamalardaki…

Bu bölümümüzde Dr. Ahmet Abdullah Saçmalı ile hem LexiQamus projesini, hem bu proje kapsamında…

E28
26 min

Bu bölümümüzde New York şehrinde bulunan bir mimarlık ofisinde mesleğini icra eden Mimar Fatih…